Vijf tips om beter met autisme kenmerken om te gaan

Als je een autisme spectrum stoornis hebt, ervaar je vaak uitdagingen. Hoeveel verschilt per persoon. Maar er is bijna geen persoon met een autisme spectrum stoornis die er niet soms hinder van ondervindt. Vaak spelen deze uitdagingen op het vlak van communicatie. Anderen goed begrijpen en jezelf goed uitdrukken, zijn soms moeilijk. Daar verander je in principe niet zoveel aan. Autisme kenmerken blijven je leven lang bij je. Gelukkig kun je er wel met autisme kenmerken om leren gaan. Alles is te leren en vooruitgang is altijd mogelijk. Daarom delen we vijf tips om met autisme om te gaan.

1. Breng structuur aan

Veel mensen met autisme kenmerken hebben behoefte aan structuur en wetmatigheden. Daarin zijn enorm veel verschillen. De een hecht aan vaste patronen in zijn dagbesteding, de ander wil vooral niet dat objecten verplaatst worden. Als je autisme hebt, kan structuur ook een bron van kracht zijn. Structuur geeft je rust en maakt het ook makkelijker om bepaalde handelingen uit te voeren. Een goed advies is om je routines geleidelijk uit te breiden. Doe iets nieuws in kleine stapjes en probeer deze langzaam uit te bouwen en in je patronen in te bouwen. Want ook dingen die je eerst moeilijk vond kun je leren en vervolgens in een structuur opnemen. Zo voelen nieuwe dingen vanzelf vertrouwd.

2. Schrijf op wat je positieve en minder positieve kanten zijn

Geen mens is hetzelfde en ook mensen met autisme kenmerken niet. Schrijf eens op wat jouw sterke kanten zijn en waar je moeite mee hebt. Beslissingen nemen, dingen doen en communiceren met anderen is makkelijker als je weet wat je goed kan en wat je niet kan. Hier kun je over nadenken en het opschrijven. Zo krijg je twee lijstjes. Eentje met je sterke kanten en eentje met je minder sterke kanten. Ook daarbij kun je hulp vragen. Andere mensen kijken namelijk anders naar je dan jijzelf. Vraag dus gerust een ander je te helpen met je lijstjes. Wat vinden zij sterke en minder sterke kanten aan jou? Praten met anderen is namelijk altijd goed.

3. Praat met anderen over autisme

Communiceren is een kwestie van oefenen. Als je iets vaak doet word je er beter in. Dat geldt ook – of misschien wel juist – voor zaken waar je moeite mee hebt. Het helpt bovendien als je open bent over je eigen mogelijkheden en moeilijkheden, als iemand met autisme kenmerken. Als je opgeschreven hebt waar je goed in bent en waar je minder goed in bent, lukt dit een stuk beter. Je kunt rustig aangeven dat je iets moeilijk vindt en dat dit komt door je autisme. Vaak hebben andere mensen daarvoor begrip en helpen je ze graag. Soms geven mensen je ook tips of kunnen ze je laten zien hoe je het beste met een bepaalde situatie omgaat. Andere mensen kunnen je ook bewust maken van dingen die jij doet, die je zelf wellicht helemaal niet bewust ziet.

4. Lees boeken over autisme

Lezen is een heerlijk, ontspannende activiteit. Iets dat je helemaal in je eigen tempo mag doen en ook kies je zelf het onderwerp waarover je leest. Door te lezen kun je ook meer over jezelf te weten komen. Over autisme en autisme kenmerken zijn namelijk heel veel boeken geschreven. Natuurlijk geldt ook hier dat niemand met autisme kenmerken hetzelfde is. Niet alles zal herkenbaar zijn of voor jou gelden. Maar boeken over autisme en autisme kenmerken zullen vrijwel altijd herkenning oproepen. Ook bevatten de meeste boeken veel praktische tips en praktijkervaring. Bijvoorbeeld van andere mensen met een autisme spectrum stoornis of autisme kenmerken. Zo lees je hoe je met bepaalde situaties kunt omgaan en hoe andere mensen dingen ervaren. Soms helpt het om aantekeningen te maken en deze te gebruiken in je dagelijks leven.

5. Vraag om hulp als je die nodig hebt

Iedereen heeft soms hulp nodig en voor de meeste mensen is hulp vragen soms lastig. Daarin verschillen mensen met een autisme spectrum stoornis niet van de meeste andere mensen. Wel heb je als iemand met autisme kenmerken soms meer moeite om te herkennen dat je hulp nodig hebt. Ook is hulp vragen extra lastig als je communicatie moeilijk vindt. Want wanneer is het oké om hulp te vragen? En hoe doe je dat? Om hulp vragen is meestal veel minder eng dan het lijkt. De meeste mensen helpen graag iemand die daar duidelijk om vraagt. Een hulpvraag is ook een kans om met anderen te praten en duidelijk te maken dat je iets moeilijk vindt.

Hoe helpt YOUMII bij het behalen van je doelen?

Als je een autisme spectrum stoornis hebt zijn dingen die voor veel andere mensen vanzelfsprekend lijken, voor jou soms heel moeilijk. Van autorijden tot het krijgen of behouden van een job. Voor de een doodgewoon, voor jou wellicht een uitdaging. Een doel dat je graag bereikt. Stel je eens voor dat dit voor jou ook mogelijk of zelfs vanzelfsprekend wordt. Gelukkig is alles te leren, óók voor iemand met autisme kenmerken. YOUMII helpt je met cognitieve gedragstherapie. Zo nemen we negatieve gedragspatronen weg en slaan we stap voor stap de weg in naar het bereiken van jouw doelen. Je autisme kenmerken verdwijnen niet, maar je leert er wel beter mee omgaan.

Voor mensen met een autisme spectrum stoornis zitten doelen vaak in hele alledaagse dingen. De ervaring leert dat veel van deze dingen ook voor autisten bereikbaar zijn. Er is soms alleen wat meer oefening en begeleiding voor nodig. Maar ook bewustzijn over je eigen sterke en zwakke punten. Maar wanneer je bepaalde vaardigheden eenmaal aanleert, dan verleer je ze ook niet meer. Werken aan je doelen doe je stap voor stap en op praktische wijze. Gedrag verander je door daadwerkelijk te doen. Gesprekken en sessies helpen je bewust te worden van beperkingen en negatieve patronen. Om ze te doorbreken breng je alternatieve patronen in de praktijk.